Walmart Reports Oversold و در زیر Cross Relationship

      دیدگاه‌ها برای Walmart Reports Oversold و در زیر Cross Relationship بسته هستند
Dow Component Walmart نسبت P / E نسبت به بازار را ۲۵٫۸۵ یونیک فاینانس سود تقسیمی معادل ۲٫۴۶٪ شرکت بزرگ یونیک فاینانس.