UCHealth به مبلغ ۵۳،۲۰۰ دلار به بنیاد طلا طلا اهدا می کند به عنوان بازیکنان Avalanche، Broncos، Nuggets و Rockies و دانش آموزان مسلکی برای خیریه

      دیدگاه‌ها برای UCHealth به مبلغ ۵۳،۲۰۰ دلار به بنیاد طلا طلا اهدا می کند به عنوان بازیکنان Avalanche، Broncos، Nuggets و Rockies و دانش آموزان مسلکی برای خیریه بسته هستند.