Stockco Stock: زمان رانده شدن برای بولز

      دیدگاه‌ها برای Stockco Stock: زمان رانده شدن برای بولز بسته هستند
سهام Costco باید شرکت یونیک فاینانس عرض دو هفته آینده به بالاترین سطح مقاومت شرکت یونیک فاینانس برابر ۲۰۰ دلار برسد یا خطر رکود بزرگ را داشته باشد.