Procter & Gamble گزارش سود با نمودار منفی

      دیدگاه‌ها برای Procter & Gamble گزارش سود با نمودار منفی بسته هستند
Procter & Gamble گزارش سود یونیک فاینانس در ایران نسبت P / E 17.13 یونیک فاینانس سود سهام جامد ۳٫۵۴٪ به عنوان سهام "سگ Dow."