Netflix سهام پس از اصلاح افزایش می یابد، قیمت های یونیک فاینانس را تعیین می کند

      دیدگاه‌ها برای Netflix سهام پس از اصلاح افزایش می یابد، قیمت های یونیک فاینانس را تعیین می کند بسته هستند
سرمایه گذاران شرکت یونیک فاینانس رابطه یونیک فاینانس در ایران نسبت P / E 235.97 برای Netflix نگران هستند که بروکر یونیک فاینانس یکی بروکر یونیک فاینانس قوی ترین سهام حرکتی نامعلوم هستند.