Netflix از ارتقای UBS افزوده می شود

      دیدگاه‌ها برای Netflix از ارتقای UBS افزوده می شود بسته هستندکارگزاری گفت که سرمایه گذاری های خشونت آمیز Netflix موجب ایجاد یک جنبه ای شده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس که باید بروکر یونیک فاینانس رقابت رو به رشد محافظت کند.