FirstEnergy می تواند از سطح حمایت های اصلی بازگردد

      دیدگاه‌ها برای FirstEnergy می تواند از سطح حمایت های اصلی بازگردد بسته هستند
سهام FirstEnergy شرکت یونیک فاینانس چند ماه گذشته افزایش یافته سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس، اما سهام به سرعت شرکت یونیک فاینانس حال نزدیک شدن به سطح پشتیبانی کلیدی سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس.