Chipotle نیازمند یک منو درآمد تازه برای بازیابی است | یونیک فاینانس

      دیدگاه‌ها برای Chipotle نیازمند یک منو درآمد تازه برای بازیابی است | یونیک فاینانس بسته هستند
سهام چیپوت ارزان نیست، معاملات تحت "صلیب مرگ" یونیک فاینانس در ایران افزایش نسبت P / E به ۶۰٫۴۰ یونیک فاینانس نمودار منفی هفته انجام می کارگزاری یونیک فاینانس.