۳ کشور ETFs برای تماشای سال ۲۰۱۸

      دیدگاه‌ها برای ۳ کشور ETFs برای تماشای سال ۲۰۱۸ بسته هستند
الگوهای نمودار بر روی یونیک فاینانس سه ETF های خاص کشور نشان می دهد که معامله گران به دنبال مرزهای آمریکای شمالی می روند.