۳ بخش برای فروش کوتاه در یک جنگ تجاری

      دیدگاه‌ها برای ۳ بخش برای فروش کوتاه در یک جنگ تجاری بسته هستند
یونیک فاینانس بخش ها می توانند به شدت فروخته شوند یونیک فاینانس کلاهبرداری نیست وضعیت سیاسی شرکت یونیک فاینانس عدم تعادل تجاری نتواند مذاکرات مفید انجام دهد.