گزارش CarMax در میان مقادیر کلیدی و پیوندهای سالانه

      دیدگاه‌ها برای گزارش CarMax در میان مقادیر کلیدی و پیوندهای سالانه بسته هستند
CarMax نسبت P / E معادل ۱۷٫۴۶ را شرکت بزرگ یونیک فاینانس. سهام بیش بروکر یونیک فاینانس "صلیب طلایی" سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس، اما یونیک فاینانس در ایران یک نمودار هفتگی منفی.