گزارش های Wells Fargo گزارش درآمدهای "بازگشت به میانگین"

      دیدگاه‌ها برای گزارش های Wells Fargo گزارش درآمدهای "بازگشت به میانگین" بسته هستند
سومین بانک بزرگ بروکر یونیک فاینانس ۴ بانک مرکزی "بیش بروکر یونیک فاینانس حد بزرگ به شکست" دارای نسبت P / E مطلوب ۱۲٫۱۵ یونیک فاینانس سود تقسیمی ۳٫۲۰٪ سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس.