گزارش های Procter & Gamble در قلمرو Overbought

      دیدگاه‌ها برای گزارش های Procter & Gamble در قلمرو Overbought بسته هستند
Procter & Gamble گزارش سود یونیک فاینانس در ایران نسبت P / E نسبت به بازار را ۲۱٫۴۲ یونیک فاینانس سود سهام جامد ۳٫۵۹٪ که سهام "Dog of Dow. "