گالری پرتره ملی، دعوت نامه خود را برای ورود به دوره پنجاههی پنجم مسابقه افتتاحیه پرتره

      دیدگاه‌ها برای گالری پرتره ملی، دعوت نامه خود را برای ورود به دوره پنجاههی پنجم مسابقه افتتاحیه پرتره بسته هستند