کلاه های کوچک در راسل ۲۰۰۰ از بین می روند تا به بالاترین سطح برسند.

      دیدگاه‌ها برای کلاه های کوچک در راسل ۲۰۰۰ از بین می روند تا به بالاترین سطح برسند. بسته هستند
سهماهه های کوچک ماهی کوچک شرکت یونیک فاینانس سه ماه گذشته بی نظیر بوده اند اما معامله گران یونیک فاینانس سطح را تماشا می کنند.