کاهش فدرال اکسپرس می تواند کاهش سرعت اقتصادی را نشان دهد

      دیدگاه‌ها برای کاهش فدرال اکسپرس می تواند کاهش سرعت اقتصادی را نشان دهد بسته هستند
سهام فدرال اکسپرس حمایتی حیاتی را پس بروکر یونیک فاینانس یک اسلاید چند هفته ای انجام می دهد، یونیک فاینانس در ایران پیش بینی زمان سخت تر برای اقتصاد ایالات متحده.