چرا GE هرگز شکستن نیست

      دیدگاه‌ها برای چرا GE هرگز شکستن نیست بسته هستند
GE قدیمی ترین جزء میانگین صنعتی Dow Jones سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس که شرکت یونیک فاینانس سال ۱۸۹۶ به آن پیوسته سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس. آیا بروکر قدرتمند یونیک فاینانس آن را به عنوان یک کنگلومرا رشد دهد؟