چرا سهام تانک اسکورپیو ۱۰٪ افت کرد

      دیدگاه‌ها برای چرا سهام تانک اسکورپیو ۱۰٪ افت کرد بسته هستنداتفاقات رخ داده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس سهام تانکرهای تصفیه شده فرآورده های نفتی Scorpio Tankers NYSE STNG به شدت شرکت یونیک فاینانس اوایل معاملات دوشنبه صعود کرد یونیک فاینانس باقی می ماند خرید سهام از بورس آمریکا ۱۰ سالگی بروکر یونیک فاینانس ساعت ۱ بعد بروکر یونیک فاینانس ظهر EST. به نظر می رسد هیچ یک بروکر یونیک فاینانس اخبار خاص Scorpio برای توضیح افزایش قیمت سهم خرید سهام از بورس آمریکا http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/categories/~3/l_jI6-dquLw/why-scorpio-tankers-stock-popped-10-cm1060661