پاکت قفسه باقی می ماند در زیر # ۰۳۹؛ معکوس به معنی

      دیدگاه‌ها برای پاکت قفسه باقی می ماند در زیر # ۰۳۹؛ معکوس به معنی بسته هستند
پاکت قفسه گزارش درآمد یونیک فاینانس در ایران نسبت P / E مطلوب ۱۱٫۷۵ یونیک فاینانس سود سهام معادل ۲٫۷۱٪.