هال ریچاردز، کاندیدای قاضی شهرستان کافمن، از جانب نظامیان آمریکایی، بیل برنت، از طریق رسانه ای که توسط لارسون الکترونیک توزیع شده است، دریافت کرده است.

      دیدگاه‌ها برای هال ریچاردز، کاندیدای قاضی شهرستان کافمن، از جانب نظامیان آمریکایی، بیل برنت، از طریق رسانه ای که توسط لارسون الکترونیک توزیع شده است، دریافت کرده است. بسته هستندهال ریچاردز قاضی شهرستان: "او یک فرد اخلاقی سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس، مرد مسیحی خوب سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس، او فوق العاده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس خانواده، او برای شما وجود خواهد داشت. او چیزهایی را که باید انجام دهید، انجام خواهد داد. می گویم، رأی دادن هال ریچاردز "- بیل برنت، کمپ، شهروند تگزاس یونیک فاینانس جانباز نظامی آمریکا. Larson Electronics، LLC KEMP، …

ادامه مطلب →