هارلی دیویدسون وارد قلمرو حوضچه پس از تعرفه می شود

      دیدگاه‌ها برای هارلی دیویدسون وارد قلمرو حوضچه پس از تعرفه می شود بسته هستند
سهام هارلی دیویدسون پس بروکر یونیک فاینانس آشکار شدن یونیک فاینانس که چقدر هزینه های تعرفه های یونیک فاینانس اروپا هزینه خواهد شد، به شدت کاهش پیدا کرد.