نمایشگاه صنایع دستی سدر (NYSE: FUN)، یکی از رهبران پارک های تفریحی منطقه ای، پارک های آب و سرگرمی های غواصی، اعلام کرد که سالن ۲۰۱۸ کنفرانس تلفنی دریافت می کند

      دیدگاه‌ها برای نمایشگاه صنایع دستی سدر (NYSE: FUN)، یکی از رهبران پارک های تفریحی منطقه ای، پارک های آب و سرگرمی های غواصی، اعلام کرد که سالن ۲۰۱۸ کنفرانس تلفنی دریافت می کند بسته هستندSandusky، OH، March 28، ۲۰۱۸ (GLOBE NEWSWIRE) برگزاری کنفرانس سه ماهه خود را یونیک فاینانس در ایران سرمایه گذاران برای بحث شرکت یونیک فاینانس مورد درآمد سه ماهه اول ۲۰۱۸ شرکت یونیک فاینانس روز چهارشنبه، ۲ مه، ساعت ۱۰:۰۰ صبح شرق شرقی برگزار خواهد کرد. شرکت کنندگان شرکت یونیک فاینانس تماس شامل ریچارد زیمرمن، رییس مجلس سیدر یونیک فاینانس …

ادامه مطلب →