میدان حرکت به قلمرو Overbought

      دیدگاه‌ها برای میدان حرکت به قلمرو Overbought بسته هستند
پس بروکر یونیک فاینانس افزایش قیمت سهام میدان، پس بروکر یونیک فاینانس رشد آنها، به قلمرو خرید بیش بروکر یونیک فاینانس حد فروخته شد، که معامله گران یونیک فاینانس سطوح کلیدی را پیش رو دارند.