موسسه تحقیقاتی Steadman فیلیپین به منظور القای دانش آموزان محلی با برنامه یونیک فاینانس دانش آموزان تابستانی

      دیدگاه‌ها برای موسسه تحقیقاتی Steadman فیلیپین به منظور القای دانش آموزان محلی با برنامه یونیک فاینانس دانش آموزان تابستانی بسته هستنددکتر. ریچارد استادمن یونیک فاینانس دکتر مارک فیلیپن، همکاران موسسه تحقیقاتی Steadman Philippon شرکت یونیک فاینانس ویل کلرادو، بروکر یونیک فاینانس دانشجویان دانش آموزان تابستان شرکت می کنند. ۲۰۱۸ SPRI دانش آموزان تابستان مشارکت کنندگان همراه یونیک فاینانس در ایران مربیان پژوهش خود، دکتر مارک فیلیپون یونیک فاینانس دکتر ریچارد Steadman ویل، کلرادو، ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸ (GLOBE NEWSWIRE) – موسسه تحقیقات استادمان فیلیپن (SPRI) ارائه می دهد …

ادامه مطلب →