مایکروسافت سهام را هشدار می دهد فعالیت تجاری bullys

      دیدگاه‌ها برای مایکروسافت سهام را هشدار می دهد فعالیت تجاری bullys بسته هستند
نشانه های انباشته سازمانی شرکت یونیک فاینانس کنار درآمد جامد یونیک فاینانس درآمد رشد یک تصویر صعودی برای سهام مایکروسافت رنگ.