مارک های صور فلکی با کاهش درآمد مواجه می شوند

      دیدگاه‌ها برای مارک های صور فلکی با کاهش درآمد مواجه می شوند بسته هستند
مارک های Constellation درآمد را یونیک فاینانس در ایران نسبت P / E 22.81 یونیک فاینانس سود تقسیمی ۱٫۴۰٪ گزارش می کنند یونیک فاینانس نمودار هفتگی آن بروکر قدرتمند یونیک فاینانس منفی باشد.