قیمت گاز طبیعی افزایش خواهد یافت؟

      دیدگاه‌ها برای قیمت گاز طبیعی افزایش خواهد یافت؟ بسته هستند
قیمت گاز طبیعی پس بروکر یونیک فاینانس پیش بینی آب یونیک فاینانس هوای سرد یونیک فاینانس غیر قابل پیش بینی افزایش یافت، اما معامله گران یونیک فاینانس سطح کلیدی را تماشا می کنند.