قهرمان بازیابی Macy & # 039؛ می تواند درآمد نزولی را پایان دهد.

      دیدگاه‌ها برای قهرمان بازیابی Macy & # 039؛ می تواند درآمد نزولی را پایان دهد. بسته هستند
گزارش های مالی Macy به عنوان یک بازار شرکت یونیک فاینانس حالت بازیابی. سهام ممکن سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس بیش بروکر یونیک فاینانس حد ارزان باشد خرید سهام از بورس آمریکا نادیده گرفته کارگزاری یونیک فاینانس، به عنوان نسبت P / E 5.88 یونیک فاینانس در ایران سود تقسیم ۵٫۰۹٪ سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس.