فیس بوک پس از سه ماهه سوم سال جاری رشد قابل توجهی را پشت سر گذاشته است.

      دیدگاه‌ها برای فیس بوک پس از سه ماهه سوم سال جاری رشد قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. بسته هستند
سهم فیس بوک شرکت یونیک فاینانس روز چهارشنبه پس بروکر یونیک فاینانس سه ماهه سوم سال مالی خود به شدت افزایش یافت، اما معامله گران یونیک فاینانس سطوح کلیدی را تماشا خواهند کرد.