فیس بوک به نظر می رسد که از روند نزولی رسیده است

      دیدگاه‌ها برای فیس بوک به نظر می رسد که از روند نزولی رسیده است بسته هستند
سهام فیس بوک تست مقاومت کلیدی را بعد بروکر یونیک فاینانس یونیک فاینانس که شرکت های فعال ماهانه بیشتر بروکر یونیک فاینانس انتظار برای داستان ها یونیک فاینانس مسنجر گزارش دادند.