طلا بعضی از لرزشها را به عنوان انباشت نوسانات

      دیدگاه‌ها برای طلا بعضی از لرزشها را به عنوان انباشت نوسانات بسته هستند
پس بروکر یونیک فاینانس تحت فشار قرار دادن بیشتر یونیک فاینانس سال، قیمت های طلا اخیرا موجب افزایش نوسانات شدیدی شده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس.