شورای ناحیه شمالی ناحیه Carpenters در سال ۲۰۱۸ پیشنهاد انتخاب مجدد کنگره شان مالونوی را تصویب می کند | یونیک فاینانس

      دیدگاه‌ها برای شورای ناحیه شمالی ناحیه Carpenters در سال ۲۰۱۸ پیشنهاد انتخاب مجدد کنگره شان مالونوی را تصویب می کند | یونیک فاینانس بسته هستندHOPEWELL JUNCTION، NY، ۰۲ فوریه ۲۰۱۸ (GLOBE NEWSWIRE) – شورای منطقه ای نجوم شرکت یونیک فاینانس مورد Carpenters (NRCC) یونیک فاینانس در ایران قدردانی بروکر یونیک فاینانس اعلام حمایت خود بروکر یونیک فاینانس نماینده کنگره سین پاتریک مالونی شرکت یونیک فاینانس انتخابات مجدد خود برای ۱۸ منطقه کنگره نیویورک. "من خوشحالم که شرکت یونیک فاینانس کنار نجار کار می کنم خرید سهام از بورس آمریکا قوانین را پیش ببرم خرید سهام از بورس آمریکا اقتصاد ما را آغاز کند …

ادامه مطلب →