شاخص بدهی مصرف کننده MNP: ترس از افزایش نرخ در میان کانادایی ها همچنان در حال افزایش است

      دیدگاه‌ها برای شاخص بدهی مصرف کننده MNP: ترس از افزایش نرخ در میان کانادایی ها همچنان در حال افزایش است بسته هستندEmail Print Friendly اشتراک تقریبا نیمی می گویند که آنها شرکت یونیک فاینانس حال حاضر احساس می کنند که تاثیر افزایش نرخ بهره، خرید سهام از بورس آمریکا ۷ درصد بروکر یونیک فاینانس ژوئن افزایش می یابد. بروکر یونیک فاینانس ماه ژوئن تاکنون ۶ امتیاز به سمت ورشکستگی حرکت می کنند. بیش بروکر یونیک فاینانس نیمی بروکر یونیک فاینانس نگرانی ها شرکت یونیک فاینانس مورد توانایی آنها شرکت یونیک فاینانس بازپرداخت بدهی های خود شرکت یونیک فاینانس صورتی که نرخ بهره همچنان صعود می کند، …

ادامه مطلب →