سیمکس (OTC: ARGB)، Epay 에서 결제 가능 해져

      دیدگاه‌ها برای سیمکس (OTC: ARGB)، Epay 에서 결제 가능 해져 بسته هستند미국 라스 베이거스، ژوئن ۲۴، ۲۰۱۸ (GLOBE NEWSWIRE) – سایمکس (OTC: ARGB) 가 사용자 들의 ها 관리 를 위한 플랫폼 을 추가 하는 차원 에서 앞으로 결제 플랫폼 ake Epay 에서 SIMEX 를 이용한 결제 가 가능 하다고 밝혔다. Epay 는 온라인 결제 플랫폼 으로 풍부한 글로벌 결제 경험 과 리소스 를 보유 하고 있다. 또한 즉시 송금، 은행 송금، 전자 화폐 환전 등사 글로벌 편리 하고 유연한 형태 의 전자 결제 서비스 를 제공 한다. 데니스 쿠 쿠 (دنیس …

ادامه مطلب →