سود توییتر به احتمال زیاد در حال افزایش است

      دیدگاه‌ها برای سود توییتر به احتمال زیاد در حال افزایش است بسته هستند
سهام توییتر پس بروکر یونیک فاینانس سه ماهه سهماهه سه ماهه سوم سال جاری، به مقاومت بلندمدتی رسیده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس.