سهام Walmart می تواند ۲۰۱۸ قیمت پایین بدون معامله چین

      دیدگاه‌ها برای سهام Walmart می تواند ۲۰۱۸ قیمت پایین بدون معامله چین بسته هستند
سهامداران Walmart شرکت یونیک فاینانس حاشیه قرار دارند، نگران حاشیه سود ۲۰۱۹ که تحت تاثیر تجارت جنگ یونیک فاینانس در ایران چین سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس.