سهام گلدمن ساکس به ۲ سال پیش از درآمد رسیده است

      دیدگاه‌ها برای سهام گلدمن ساکس به ۲ سال پیش از درآمد رسیده است بسته هستند
سهام گلدمن ساکس دو ساله پیش بروکر یونیک فاینانس سود سه ماهه قبل بروکر یونیک فاینانس بازار فروخته شده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس اما شرکت یونیک فاینانس هفته های آینده بروکر قدرتمند یونیک فاینانس شدید باشد.