سهام پس از آن که قیمت های انرژی ضعیف از درآمد قوی خنثی شد

      دیدگاه‌ها برای سهام پس از آن که قیمت های انرژی ضعیف از درآمد قوی خنثی شد بسته هستند
شاخص های اصلی ایالات متحده شرکت یونیک فاینانس هفته گذشته مخلوط شدند زیرا قیمت های کاهش یافته نفت باعث کاهش درآمدهای شدیدی شد.