سهام میکرون می تواند به ۷۰ دلار بالاتری رسیده باشد.

      دیدگاه‌ها برای سهام میکرون می تواند به ۷۰ دلار بالاتری رسیده باشد. بسته هستند
سهام فناوری Micron دارای حلقه ای سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس که بروکر قدرتمند یونیک فاینانس یک تجمع را به ۷۰ دلار بالا برساند.