سهام عام General Electric پرچم قرمز با فعالیت تجاری غیر معمول

      دیدگاه‌ها برای سهام عام General Electric پرچم قرمز با فعالیت تجاری غیر معمول بسته هستند
رشد درآمدی ضعیف، سیگنال های تقسیم سود یونیک فاینانس تقسیم سود، نشان می دهد که سر یونیک فاینانس صدای ناگهانی برای سهام شرکت های سازنده می باشد.