سهام به پیش از نشست FOMC قوی نگاه می کند

      دیدگاه‌ها برای سهام به پیش از نشست FOMC قوی نگاه می کند بسته هستند
شاخص های اصلی ایالات متحده دارای پشتیبانی فنی قوی هستند که شرکت یونیک فاینانس هفته آینده به اجرا شرکت یونیک فاینانس می آیند، اما اقدامات قیمت به نتیجه نشست FOMC بستگی شرکت بزرگ یونیک فاینانس.