سهام اینتل می تواند در عرض ۴۰ سالگی فروش کند.

      دیدگاه‌ها برای سهام اینتل می تواند در عرض ۴۰ سالگی فروش کند. بسته هستند
رسوایی مدیر عامل شرکت یونیک فاینانس تنش های تجاری چین بروکر قدرتمند یونیک فاینانس سهام اینتل را به حمایت قوی شرکت یونیک فاینانس اواسط دهه ۴۰ به ۴۰ دلار برساند.