سهام آمازون از سطح پشتیبانی کل پایین می افتد

      دیدگاه‌ها برای سهام آمازون از سطح پشتیبانی کل پایین می افتد بسته هستند
سهام شرکت آمازون شرکت یونیک فاینانس مقایسه یونیک فاینانس در ایران سطح پشتیبانی کلیدی بعد بروکر یونیک فاینانس اینکه شرکت یک نشت اطلاعات را به یکی بروکر یونیک فاینانس فروشندگان شخص ثالث خود منتشر کرد، پایین آمده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس.