راسل ۲۰۰۰ به میانگین ۲۰۰ روزه حرکت می کند

      دیدگاه‌ها برای راسل ۲۰۰۰ به میانگین ۲۰۰ روزه حرکت می کند بسته هستند
شاخص راسل ۲۰۰۰ به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود کاهش یافت یونیک فاینانس کمترین کارایی کوچک را به وجود آورد.