دو تا مبارزه برای شکستن درآمد ناخوشایند

      دیدگاه‌ها برای دو تا مبارزه برای شکستن درآمد ناخوشایند بسته هستند
سهام Take-Two Interactive بعد بروکر یونیک فاینانس نتایج چهار ماهه چهارم، سوار کالسکه شد، اما معامله گران یونیک فاینانس سطح کلیدی را تماشا می کنند.