دولت آلبرتا فورا نیاز به افزایش رقابت در بخش نفت و گاز دارد: CAPP

      دیدگاه‌ها برای دولت آلبرتا فورا نیاز به افزایش رقابت در بخش نفت و گاز دارد: CAPP بسته هستندEmail Print Friendly Share CALGARY، Alberta، September 26، ۲۰۱۸ (GLOBE NEWSWIRE) – دولت آلبرتا باید اقداماتی را برای بستن رقابت طبق گزارش، براساس گزارش، به روز رسانی: سیاست رقابتی یونیک فاینانس چارچوب نظارتی …

ادامه مطلب →