دلار کانادا در حال تغییر در جایگزینی یونیک فاینانس NAFTA

      دیدگاه‌ها برای دلار کانادا در حال تغییر در جایگزینی یونیک فاینانس NAFTA بسته هستند
دلار کانادا به شدت افزایش می یابد، زیرا ایالات متحده یونیک فاینانس کانادا یک قرارداد تجاری یونیک فاینانس را به جای NAFTA وارد می کنند.