در اینجا، چرا ایمونومدیکها تا امروز ۱۰٫۸ درصد کاهش پیدا کرده است

      دیدگاه‌ها برای در اینجا، چرا ایمونومدیکها تا امروز ۱۰٫۸ درصد کاهش پیدا کرده است بسته هستندآنچه اتفاق افتاده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس، مقادیری بروکر یونیک فاینانس Immunomedics NASDAQ IMMU تقریبا ۱۱ روز کاهش یافت پس بروکر یونیک فاینانس یونیک فاینانس که شرکت مایکروسافت شرکت یونیک فاینانس ماه دسامبر ۲۰۱۹ گزارش داد که نتایج ایمونومدیکس شرکت یونیک فاینانس سال ۲۰۱۹ سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس. سرمایه گذاران برای صرفنظر بروکر یونیک فاینانس احتمالا مقدار http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/categories/~3/LmyAeB7jlhE/heres-why-immunomedics-fell-as-much-as-108-today-cm1053178