دارایی های ورزشی دیک: هنوز قیمت ارزان با وجود محدودیت های اسلحه

      دیدگاه‌ها برای دارایی های ورزشی دیک: هنوز قیمت ارزان با وجود محدودیت های اسلحه بسته هستند
محصولات ورزشی دیک دارای نسبت P / E مطلوب ۱۰٫۰۹ یونیک فاینانس در ایران عملکرد سود جامد ۲٫۹۶٪ سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس.