داده های IQM پیش بینی می کند رای دهندگان و نامزدهای زنان سیاست های کالیفرنیا را از طریق میان قلم

      دیدگاه‌ها برای داده های IQM پیش بینی می کند رای دهندگان و نامزدهای زنان سیاست های کالیفرنیا را از طریق میان قلم بسته هستندشکل می دهند. شکل ۱٫ داده های IQM شرکت یونیک فاینانس ثبت نام رأی دهندگان شرکت یونیک فاینانس کالیفرنیا. ۲٫ مدل پیش بینی کننده IQM برای مخالفت یونیک فاینانس در ایران افزایش مالیات کالیفرنیا برای حفظ امنیت اجتماعی. نیویورک، نیویورک، ۲۰۱۸ ژوئن ۲۰۱۸ (GLOBE NEWSWIRE) – IQM، یکی بروکر یونیک فاینانس پیشگامان فناوری یونیک فاینانس ارائه دهنده راه حلهای ارائه دهنده خدمات که به طور انحصاری یونیک فاینانس در ایران کمپین های پیشرفته کار می کند، آخرین مدل خود را بروکر یونیک فاینانس نظر رای دهندگان منتشر کرده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس …

Read بیشتر →